KLANTEN

Bedrijven

BEDRIJVEN

Zonnepanelen op het bedrijfspand

Voor bedrijven die een eigen bedrijfspand of kantoor hebben kan het zeer aantrekkelijk zijn om in 2024 te investeren in zonnepanelen.

Salderingsregeling voor bedrijven.

De salderingsregeling, waarbij de zelf opgewekte stroom per jaar wordt verrekend met de van de energieleverancier gekochte stroom is ook van toepassing voor bedrijven (maximale stroomaansluiting 3x 80A). Dit betekent dat de energierekening meteen omlaag gaat, zodra er zonnepanelen op het dak liggen.

In februari 2023 heeft de Eerste Kamer besloten om de salderingsregeling niet vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen. Dit betekent dat het nu zeker is dat er de komende jaren nog volop gesaldeerd kan worden!

 

 

Gunstige daken, goede opbrengsten.

In tegenstelling tot veel woningen hebben bedrijfspanden vaak gunstige dakoppervlakken, waar relatief eenvoudig mooie hoeveelheden zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Doordat er vaak voldoende ruimte is, kan er vaak een groot deel van het totale stroomverbruik zelf opgewekt worden.

Zeer gunstige regelingen.

De salderingsregeling zorgt voor veel voordeel nadat er zonenpanelen zijn aangeschaft. Ook bij de aanschaf van een zakelijke zonnestroom installatie zijn er voldoende mogelijkheden om (financiële) voordelen te behalen:

BTW terugvragen. De 21% die betaald wordt over de aanschaf van de zonnestroom installatie kan direct worden teruggevraagd aan de Belastingdienst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het is mogelijk om een deel van de investering af te trekken van de winst van het bedrijf. Hierdoor daalt de winst en dus ook het te betalen bedrag aan belasting.

Energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze aanvullende regeling is mogelijk om een aanzienlijk deel van de investering in een zonnestroom systeem af te trekken van de winst van het bedrijf. Hierdoor daalt de winst en dus ook het te betalen bedrag aan belasting.

Zeer korte terugverdientijd.

Een zonnestroom installatie heeft een technische levensduur van ongeveer 25 jaar. Zodra de investering in het systeem is terugverdiend, is alle toekomstige stroomopbrengst dus “pure winst”. Het is belangrijk dat de terugverdientijd zo kort mogelijk is. De prijzen van zonnepanelen zijn historisch laag en als een ondernemer gebruik kan maken van de verschillende regelingen voor investeringsaftrek en saldering, dan kan een installatie snel terugverdiend zijn.

In 2024 hebben wij al verschillende zakelijke installaties geplaatst, die naar verwachting in minder dan 3 jaar volledig zijn terugverdiend.

 

Maak als ondernemer gebruik van de regelingen die er zijn en profiteer maximaal!

Minder afhankelijk en zeer flexibel.

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds meer overbelast er is dus sprake is van netcongestie. De overheid zet al jaren in op het stimuleren van verduurzaming door huishoudens en bedrijven. Hoewel de overheid en netbeheerders de komende jaren zeer veel gaan investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet, zal er nog steeds sprake zijn van (plaatselijke) overbelasting op bepaalde momenten (website Rijksoverheid).

Voor bedrijven zijn er allerlei mogelijkheden om opgewekte zonnestroom op te slaan in kleine of grote stroomopslagsystemen. Het is hierbij mogelijk om de afhankelijkheid van het stroomnet te beperken en om zelfs extra geld te verdienen door slim te handelen met de opgewekte zonnestroom.

 

Groene uitstraling voor het bedrijf.

Verantwoord ondernemen is iets dat door steeds meer mensen belangrijk gevonden wordt. Door bijvoorbeeld als bedrijf over te stappen op elektrische voertuigen en elektrische verwarming van het bedrijfspand, laat je zien dat je meedenkt aan een groene toekomst.

Een zonnestroom installatie, eventueel in combinatie met een batterij en oplaadpaal, maakt het mogelijk om je bedrijf een groene uitstraling te geven.