Wat is de invloed van schaduw op zonnepanelen in uw geval?

Het is mogelijk om te voorspellen wat de invloed van schaduw is voor uw specifieke situatie. Lemon Solar beschikt over software die uitrekent hoeveel opbrengst je met zonnepanelen gaat missen door schaduw van die ene boom of schoorsteen. Op die manier heeft u, vooraf, een nauwkeurig beeld van de te verwachten stroomproductie en weet u of micro-omvormers wel of niet noodzakelijk zijn.

Met behulp van 3D-tekeningen en Google Maps simuleert de software de schaduwval op het dak en berekent hoeveel opbrengst er op jaarbasis gemist wordt door schaduw. In dit voorbeeld is bijvoorbeeld te zien dat de rij huizen schaduw geeft op het dak onder de dakkapel.

 

In overleg met de klant wordt vervolgens bepaald om op de bewuste plek wel of geen zonnepanelen neer te leggen of om micro-omvormers te overwegen.

 

In dit voorbeeld heeft de klant uiteindelijk de keuze gemaakt voor een systeem met micro-optimizers van het merk Solaredge. (Lemon Solar is gecertificeerd Solaredge installateur.)

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Neem dan contact met ons op.