Zonnepanelen, schaduw en opbrengst

U overweegt zonnepanelen, maar er staat een boom voor uw huis of een schoorsteen op uw dak die schaduw geeft. De invloed van schaduw op de opbrengst van zonnepanelen kan groot zijn, dus het is belangrijk om dit schaduweffect vast te stellen voordat u de zonnepanelen laat plaatsen. Lemon Solar kan dit kosteloos en vrijblijvend voor u doen.

Wat is de invloed van schaduw op de opbrengst van zonnepanelen?

Zonnepanelen worden normaal gesproken in serie gemonteerd en gekoppeld aan één centrale omvormer. Dat betekent dat de panelen samen één string/keten vormen. Als nu één paneel in de schaduw ligt en daardoor terugvalt in productie, zal dit paneel ook de zonnestroom van de andere panelen minder of niet meer doorlaten en de productie van de hele string blokkeren. Net als de kerstverlichting vroeger, die in z’n geheel uitviel als er één lampje kapot was. Om die reden kan het effect van schaduw dus groot zijn: als de schaduw optreedt in de zomer, midden op de dag, zal dit een aanzienlijk effect op de jaarproductie hebben. Is er sprake van schaduw in de winter of helemaal aan het begin of einde van de dag, is het effect beperkt.

Micro-omvormers: het paneel in de schaduw ondervindt last van schaduw. De overige panelen produceren optimaal.

Micro-omvormers: het paneel in de schaduw ondervindt last van schaduw. De overige panelen produceren optimaal.

 

Oplossing bij schaduw: micro-optimizers of -omvormers

De oplossing voor schaduwproblemen: het plaatsen van micro-optimizers of micro-omvormers. Bij deze systemen worden kleine modules per paneel gemonteerd die er voor zorgen dat alleen het paneel dat in de schaduw ligt terugvalt, terwijl de andere panelen op vol vermogen blijven produceren. Zo is bijna ieder dak geschikt voor zonnepanelen. Micro-optimizers geven niet alleen meer opbrengst bij schaduw. Er zijn veel meer voordelen van micro-optimizers.

Wilt u weten wat de invloed van schaduw op zonnepanelen op uw dak zou zijn? Lees dan hoe wij dit kunnen vaststellen.